Pravila obnašanja


P R A V I L A O B N A Š A N J A

Dostop na igrišče je dovoljen le v čistih in suhih čevljih za bowling.Površina steze je zelo gladka in drseča, zato pazite, da nikoli ne stopite preko črte, ki označuje konec zaleta. Da se igralci pri koncentraciji na met ne bi motili, velja pri bowlingu desno pravilo, ki pravi, da ima vedno prednost igralec na desni stezi.

Pravilni prijem krogle

Krogle za bowling tehtajo od 3,6 do 8,2 kilograma, zato je zelo pomembno, da si za igro izberete primerno težko in oblikovano kroglo. Pretežka krogla spravlja igralca iz ravnotežja in mu onemogoča obvladovanje svojega meta. Poleg teže pa je pomembno tudi, da ima krogla primerno oblikovane luknje, ki omogočajo dober prijem, s katerim lahko brez napora držite kroglo s palcem, sredincem in prstancem.

Pravilna drža

Na razdalji 20 metrov je lahko odločilen že vsak centimeter, zato sta za dober met potrebni priprava in pravilna tehnika. Kroglo vedno najprej primite z obema rokama in pravilno namestite prste. Postavite se približno 4 metre stran od črte, stojte sproščeno in držite kroglo pred telesom v višini pasu. Glejte v cilj in ko ste pripravljeni, naredite prvi korak. Ob tem potisnite roko s kroglo naravnost naprej in pustite, da počasi, prosto zaniha. V trenutku meta morate biti z rameni vzporedno s črto. Krogle nikoli ne vrzite, ampak pustite, da zdrsi, pri tem najprej sprostite palec in šele nato ostale prste. Ko izpustite kroglo, rahlo zanihajte z roko navzgor. Z očmi ostanite na cilju.