Slovar izrazov


PIN - kegelj

PIN DECK - prostor, kjer stojijo keglji